Ayka

R/D/PL/KAS 2018 l R: Sergey Dvortsevoy l D: Samal Yeslyamova, Zhipargul Abdilaeva, David Alavverdyan l FSK l 100 Min.

Alle Termine im Überblick:

 • Do.,18.04. | 20:15 Uhr
 • Sa.,20.04. | 19:00 Uhr
 • So.,21.04. | 20:15 Uhr
 • Mo.,22.04. | 20:15 Uhr
 • Di.,23.04. | 18:15 Uhr
 • Mi.,24.04. | 20:15 Uhr
 • Do.,25.04. | 17:00 Uhr
 • Fr.,26.04. | 21:00 Uhr
 • Sa.,27.04. | 20:00 Uhr
 • So.,28.04. | 16:15 Uhr
 • Mo.,29.04. | 19:00 Uhr
 • Di.,30.04. | 18:15 Uhr
 • Mi.,01.05. | 19:00 Uhr